Nasi uczniowie brali udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Piękna nasza Polska cała” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata. Z dumą informujemy, że laureatami tego konkursu zostali: Krystian Krzyżowski i Dagmara Gała.

Katalog_nagrodzonych_prac_Piekna_nasza_Polska_cala_2023_SKOMPRESOWANY

Link do wystawy z konkursu:

https://cloud-1.edupage.org/cloud/Katalog_nagrodzonych_prac_Piekna_nasza_Polska_cala_2023_SKOMPRESOWANY_..pdf?z%3AoxFb62YT7EM0kxGTIq%2B62eN%2FFsuqzFFsu4vP%2B%2FWRGlwlIOnD3nysE2vT6DV0WR1b

Uczniowie klasy VIII SPU uczestniczyli od października 2022 do czerwca 2023 w innowacji pedagogicznej, która oparta była na przyswajaniu wiedzy w sposób aktywny, poprzez  praktyczne działanie uczniów. Nadrzędnym celem innowacji  było kształtowanie postaw proekologicznych z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności praktyczno-technicznych. Uczniowie usprawniali i nabywali takie kompetencje kluczowe jak: inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz kompetencje społeczne. Zajęcia praktyczne stanowiły dla uczniów doskonałą formę rozwijania własnej kreatywności, umiejętności manualnych, oraz były sposobem na odreagowanie nadmiernych napięć emocjonalnych. Działania te były ważnym elementem wspomagania ich rozwoju oraz sposobem na podniesienie ich samooceny. Innowacje zakończono wystawą z ekspozycją wykonanych prac.

Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku były organizatorami I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznym pod hasłem: „Moje miasto”. Konkurs kierowany był do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim uczęszczających do: Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno -Wychowawczych.

Wśród uczestników tego konkursu nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Ich prace zostały dostrzeżone i nagrodzone przez komisję konkursową.

I miejsce zdobyła Agata Kuczyk z klasy III PdP

Wyróżnienie zdobyli:

Eryk Andrzejewski i Natalia Noga z klasy VIII sps

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w formie dyplomu uczestnictwa.

Cieszymy się ze sukcesów, gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć w tej dziedzinie!!

Nasi uczniowie wśród laureatów! WYNIKI XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO    „MOJE SPOTKANIE Z FOLKLOREM ”

 Dokonano oceny prac plastycznych wykonanych na XIX Ogólnopolski konkurs „Moje spotkanie z folklorem” organizowany przez Zespół Edukacyjno-Artystyczny „ Przygoda” w Rybniku. Na konkurs nadesłano 1298 prac plastycznych z 161 ośrodków oświatowych i kulturalnych kraju oraz prac indywidualnych. Komisję pozytywnie zaskoczył poziom artystyczny oraz ilość nadesłanych prac, wykonanych w bardzo różnych technikach artystycznych. Jury przyjęło następujące kryteria oceny: spełnienie wymogów formalnych, zgodność pracy z tematem konkursu, wartość merytoryczną prac plastycznych, walory estetyczne, oryginalność/ innowacyjność, ciekawe, zaskakujące spojrzenie na temat, poziom umiejętności warsztatowych, samodzielność wykonania, wartość artystyczną. Wyłoniono laureatów wśród których znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

Natalia Noga – nagroda

Zofia Durka – wyróżnienie

Eryk Andrzejewski- wyróżnienie

Bartosz Maciejewski – praca zakwalifikowana na wystawę.

Serdecznie gratulujemy!!

W czwartek 15 czerwca liczna grupa uczniów Ośrodka wyjechała na wycieczkę do Palmiarni do Poznania. Obcowanie z egzotyczną florą i fauną było niezwykłym doświadczeniem. Podczas wycieczki istotne były nie tylko walory edukacyjne, ale również wspólnie spędzony czas i koleżeńskie relacje. Był to fantastyczny dzień pełen wrażeń.