Klaudia Konopka - Przewodnicząca
Piotr Chudy - Wiceprzewodniczący
Izabela Sawicz - Skarbnik/Sekretarz