Patryk Juszczak - Przewodniczący
Jagoda Piesyk - Wiceprzewodniczący
Marlena Kaźmierczak - Skarbnik/Sekretarz