Emilia Nowak - Dyrektor SOSW im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie


Beata Wzorek - Malcherek - Wicedyrektor do spraw kształcenia i wychowania w szkołach dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym


Joanna Winiarska - Wicedyrektor do spraw kształcenia i wychowania w oddziale przedszkolnym, w szkołach dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i z autyzmem

 

Robert Leciejewski - Kierownik do spraw wychowawczych uczniów zamieszkałych w internacie

 

5.

Antkowiak Joanna

6.

Barczyk Anna

7.

Białek Anna

8.

Brink Hanna 

9.

Chojnowska Magdalena

10.

Ciemny Anna

11.

Ciesielska Beata

12.

Cieśliński Leszek

13.

Dębowicz Beata

14.

Dębowicz Sławomir

15.

Domichowska Wioletta            

16.

Dudka Zdzisław

17.

Dziubek Renata

18.

Filuś Klaudia

19.

Furmaniak Jolanta 

20.

Garbacz Lidia

21.

Giera Marzena

22.

Głowacz Hubert

23.

Głowacz  Lilianna

24.

Gniatkowski Artur

25.

Góralczyk Damian

26.

Gzyl Karolina

27.

Jaskulska Anna

28.

Jaworska Agata

29.

Jeske Przemysław

30.

Jęcikowska Aneta

31.

Katarzyńska Emilia

32.

Klecz Beata

33.

Klecz Janusz

34.

Klupsch Krzysztof

35.

Konior Barbara

36.

Krzyżosiak Zbigniew

37.

Kubiak Alicja

38.

Kuczek Beata

39.

Kuczek Hanna

40.

Kujawska - Walkowiak Monika

41.

Leciejewska Andżelika

42.

Lewicka Magdalena

43.

Lizurej Joanna

44.

Loga-Wieczorek Katarzyna                    

45.

Łabuz Magdalena

46.

Łagoda Agata

47.

Łata Angelika

48.

Łukaszewska - Nowak Daria

49.

Łukaszyk Agnieszka

50.

Maciołek Damian

51.

Malcherek Kornel

52.

Marciniak Elżbieta

53.

Mendel Iwona

54.

Musiał Sylwia

55.

Nawrotkiewicz Ewa

56.

Pietrzak Karolina

57.

Prentczyńska Krystyna

58.

Przewoźna Daria

59.

Przybylska – Kicińska Iwona

60.

Rogowska Aldona

61.

Rybak Marzena

62.

Rynkowski Marek

63.

Rzańska Edyta

64.

Sadowska Izabela

65.

Sekulak Halina

66.

Serwicka Aniela

67.

Sikora Elżbieta

68.

Skorupińska-Głowacz Karolina

69.

Szafraniak Monika

70.

Szmania Marcin

71.

Szydłowska Ewa

72.

Sznycer Edyta

73.

Tomczyk Aleksandra

74.

Topczak  Monika

75.

Walczewska Monika

76.

Wardęga Lesława                        

77.

Węgrzynowska – Rawluk Agnieszka       

78.

Witkiewicz Stanisława

79.

Zakrzewska Ewa