Rozstrzygnięto organizowany w Ośrodku konkurs plastyczny ph.:"Bezpieczny internet ". Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich etapów edukacyjnych. Wpłynęło 36 prac. Wszyscy uczestnicy wykazali się kreatywnością i dużą wiedzą z tego zakresu. Przyznano nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz za trzy wyróżnienia. Wszyscy autorzy prac otrzymali drobne upominki. Nagrodzone i wyróżnione prace były prezentowane podczas obchodzonego 21 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

6 marca obchodzimy Europejski Dzień Logopedy.
O tym, jak ważne jest szybkie wykrycie wad i zaburzeń mowy nie trzeba nikogo przekonywać.
Nasi młodsi i starsi uczniowie ćwiczą systematycznie i doskonalą swoją mowę werbalną i pozawerbalną, bo mowa i komunikowanie się to bardzo ważne umiejętności w życiu każdego człowieka. 
 

4 i 5 marca 2023 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie odbyły się dwie Wystawy Psów Rasowych. Psie piękności rywalizowały na 14 ringach. Podczas sobotniej i niedzielnej wystawy zaprezentowało się w sumie około trzech tysięcy psów, przedstawicieli 220 ras. Udział w wystawach wzięli hodowcy  z Niemiec, Czech, Ukrainy, Norwegii, Finlandii, Danii, Węgier, Anglii, Serbii, USA, Szwajcarii i Polski.

fot. Michał Wiśniewski

Podczas zajęć techniki uczniowie podejmują mają wyzwania techniczne. Mają okazję wykazać się kreatywnością oraz doskonalą umiejętności techniczne. Starannie planują i realizują kolejne zadania korzystając z narzędzi zakupionych w ramach projektu #laboratoriaprzyszlosci.