„ZWIERZĘTA- BOHATEROWIE KSIĄŻEK”

Logo.jpg

ZWIERZĘTA- BOHATEROWIE KSIĄŻEK”

 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasy I -II a, I N i I-III b realizowały projekt: „Zwierzęta-bohaterowie książek”. Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej podczas, której zapoznali się z książkami o jakie wzbogaciła się biblioteka. Z wielkim zainteresowaniem oglądali kolorowe, sensoryczne i ciekawe nowości. Wysłuchali również humorystycznych rymowanek o zwierzętach z wiersza Jana Brzechwy „Zoo”. Dzieci bardzo chętnie wykonywały zadania wokół tego utworu: układały puzzle, szukały właściwej drogi w labiryncie, łączyły zwierzę z jego cieniem, a także odpowiadały na zadawane pytania. Natomiast w kolejnych etapach, podczas zajęć w klasach wykonywały prace plastyczne i techniczne, oglądały wybrane bajki i filmy o zwierzętach, gromadziły również figurki zwierząt, zabawki pluszowe, gry planszowe, które chętnie wykorzystywały podczas codziennych zabaw. Dziękuję uczniom oraz paniom wychowawczyniom za zaangażowanie w realizację projektu.