Wielki sukces naszych uczniów

W związku z zakończeniem II edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” oraz wyborem zespołów uczniowskich, które zrealizowały najlepsze projekty edukacyjne pragniemy poinformować, iż nasi uczniowie zajęli I miejsce w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne szkoły specjalne.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz niemożność organizacji i uczestnictwa w Gali Finałowej II edycji Projektu CSW@2020, do szkół dostarczone zostały nagrody dla uczniów oraz nauczycieli - opiekunów zespołów uczniowskich. Każdy z uczniów i opiekunów, otrzymał tablet Lenovo Yoga Smart Tab with the Google Assistant, który wręczyła uczestnikom projektu Pani Wicedyrektor Joanna Winiarska. Otrzymane nagrody sprawiły naszym uczniom ogromną radość.