POWITANIE WIOSNY

Powitanie Wiosny to dla każdego z nas wyczekiwane wydarzenie, gdyż przyjście nowej pory roku jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić sobie, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

W naszym Internacie powitanie Wiosny miało miejsce 23 marca, choć przygotowania do tej uroczystości zaczęły się już kilka dni wcześniej. Bowiem w świetlicach grup wychowawczych zmieniły się dekoracje z zimowych na wiosenne. W salach zazieleniły się także kąciki przyrody i nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.

Aby tradycji stało się zadość, wychowankowie wraz z wychowawcami przywitali wiosnę poprzez symboliczne i uroczyste spalenie Marzanny - symbolu zimy.

Podczas uroczystości wychowankowie trzymając w rękach wiosenne symbole mieli okazję przywoływać Wiosnę wierszykami, piosenkami i głośnymi okrzykami. Na koniec mogli skosztować pysznej kiełbaski z grilla. Było radośnie i kolorowo!