OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Opiekę stomatologiczną nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie sprawuje NZOZ ALDENT Andrzej Laskowski, Plac Zamkowy 3, 64-130 Rydzyna.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Dz.U. 2019r. poz.1078 w części dotyczącej zapewnienia na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej opieki stomatologicznej.
 
Opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest w dni :
poniedziałek 14.00-18.00
środa 14.00-18.00
piątek 9.00-13.00
 
Gabinet stomatologiczny w wakacje czynny - kontakt nr telefonu : 604 181 860