LEGO EDUCATION SPIKE PRIME

Na zajęciach rozwijających zainteresowania oraz zajęciach z innowacji pedagogicznej „Programowanie i robotyka” uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących budowali „Inteligentny rower” korzystając z zestawu LEGO EDUCATION SPIKE PRIME oraz aplikacji do programowania.