BohaterON w Twojej szkole

To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
W 2022 r. tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na
portalu www.wpis.dumnizpowstancow.pl – nowym, wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i
Powstaniu Warszawskim.
Wychowankowie grup wychowawczych w tym roku również wzięli udział w akcji. Wspólnie wykonali
gazetki tematyczne, oglądali materiały edukacyjne o powstańcach oraz tworzyli wpisy z
podziękowaniami. Odbyły się również zajęcia podsumowujące nasze wszystkie działania. Po raz
kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy dumni z Powstańców i zawsze będziemy o nich pamiętać.