8 czerwca 2021 r. odbył się kolejny „Konkurs wiedzy o Polsce”. Wychowankowie internatu odpowiadali na 20 pytań dotyczących historii, geografii, życia codziennego Polski .

Chłopcy i dziewczęta wykazali się sporą wiedzą na konkursowy temat.

Wyniki „Konkursu wiedzy o Polsce”:

I miejsce: Natalia (III gr.) – 28 pkt

II miejsce: Dorota (III gr.) – 26 pkt

II miejsce: Jan (III gr.) – 26 pkt

Pierwsza trójka zawodników otrzymała nagrody/upominki. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkim upominkiem .

Brawa i gratulacje dla wszystkich uczestników turnieju.

Konkurs przygotował i przeprowadził Robert Leciejewski

Dnia 8.06.2021 na 4 i 5 lekcji uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej specjalnej i szkoły podstawowej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących uczestniczyli w Festiwalu nauki pod hasłem: "Cokolwiek przytrafi się Ziemii, przytrafii się człowiekowi". Mamy nadzieję, że krótkie spotkania z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych: chemii, fizyki, geografii i biologii stały się inspiracją do obserwacji, poznawania, odkrywania tego co wokół nas dzieje się każdego dnia.

Pamiętajcie: dbając o naszą planetę, dbamy o siebie!

W dniu dzisiejszym tj. 8 czerwca 2021r. starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski w obecności dyrektor Ośrodka Emilii Nowak podpisali z wykonawcą robót umowę na wymianę więźby i pokrycia dachowego na obiektach zabytkowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Dzięki dofinansowaniu z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona Zabytków 2021. oraz środkom z budżetu samorządu przebudowane zostaną kolejne trzy dachy.

Powiat leszczyński od 2019 r. realizuje projekt „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego”.

W 2020 r. samorząd na pierwszy etap prac dekarskich i budowlanych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona Zabytków otrzymał 310 tys. zł dotacji. Dzięki tym środkom oraz środkom z budżetu powiatu w roku poprzednim przebudowane zostały dachy w trzech budynkach SOSW. Łączny koszt prac wyniósł 473 tys. zł.

W 2021 r. powiat otrzyma z ministerstwa do 293 tys. zł dotacji na drugi etap prac. W przetargu wybrane zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leszka Skupina z Cieszkowic koło Wąsosza, które za  457 tys. zł wykona modernizacje dachów trzech kolejnych budynków. Planowo prace rozpocząć się powinny pod koniec czerwca i zakończyć nie później niż w połowie sierpnia br.

Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły. Tym razem to oni otrzymali podziękowania za przekazanie darów na rzecz zwierząt ze Schroniska w Henrykowie. Jesteśmy szczęśliwi i  dumni z tak wielkiej ofiarności.

Mamy nadzieję, ze Wasza ofiarność będzie się tylko potęgować w dalszych działaniach na rzecz potrzebujących!

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,

ostatnie kilka miesięcy były okresem wzmożonej aktywności naszych dzieci i młodzieży w Internecie, a czas spędzany przed ekranem smartfonów, tabletów czy komputerów znacznie się wydłużył. Było to spowodowane z jednej strony nauką zdalną, z drugiej spędzaniem czasu wolnego w sieci.

Mając na uwadze, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, a także jak urządzenia te – wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają im dostęp do świata hazardu, gier komputerowych, pornografii, przemocy i kolejnych uzależnień dewastujących nieodwracalnie psychikę i mózg młodego człowieka, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała broszurę pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci”.

Fundacja prezentuje w niej nie tylko powyższe zagrożenia, ale też wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu swoich dzieci oraz uczenia ich właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Przekazują ją zatem Państwu z nadzieją, że stanie się dla nas wszystkich źródłem wiedzy oraz wsparciem w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń płynących ze strony wirtualnego środowiska informacyjnego.

Wierzę, że zawarte w broszurze informacje pomogą nam lepiej zrozumieć aktualne wyzwania istotne dla świadomego kształtowania procesów wychowawczych.

Z wyrazami szacunku
Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty