W obecnym roku szkolnym uczniowie klasy VII- VIII sps oraz klasy PDP wraz z nauczycielkami Karoliną Pietrzak i Ewa Szydłowską realizują projekt PRZYSTAŃ W SIECI. Jego celem jest uświadomienie zagrożeń z jakimi możemy zetknąć się w internecie oraz nauczenie krytycznego podejścia do treści jakie znajdują się w sieci.

Projekt do realizacji, którego włączyli się nasi uczniowie organizowany jest we współpracy Facebooka, NASK i Unicef Polska.

W ramach projektu uczniowie zrealizowali kursy obejmujace następujące moduły tematyczne:

  1. Prywatność w sieci
  2. Cyberprzemoc
  3. Cyberzagrożenia
  4. Szkodliwe i niebezpieczne treści
  5. Cyfrowe ślady i reputacja online
  6. Fałszywe informacje

Po każdym kursie i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę uczniowie  otrzymali certyfikaty.

To kolejny rok, w którym chcemy Was wspierać i inspirować.
Przekazujemy więc do Waszego użytku Informator szkolnictwa ponadpodstawowego w mieście Lesznie i powiatach: leszczyńskim, gostyńskim, kościańskim i rawickim.
To praktyczne narzędzie pomocne w planowaniu ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej adresowane jest nie tylko do tegorocznych ósmoklasistów i maturzystów, ale służyć ma całej społeczności uczniowskiej. A gdyby też trafiało do przedszkoli?

Trwa XXVIII edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej o tytuł "Młody Przyjaciel Środowiska" organizowanego przez SOSW Rydzyna, nad którym patronat sprawuje Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak.
Konkurs adresowany jest dla dla uczniów szkół podstawowych z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z zespołem Aspergera uczących się zarówno w placówkach specjalnych, jak integracyjnych czy też ogólnodostępnych.
Do 30 kwietnia 2021 r. czekamy na prace plastyczne, literackie lub prezentacje multimedialne, które interpretują hasło konkursu
"Co mogę zrobić dla środowiska".
Finał konkursu przewidziany jest 17 maja 2021 r.

Pomimo że Dzień Pracownika Służby Zdrowia był 7 kwietnia, w naszej szkole, tuż po powrocie z przerwy świątecznej, delegacja uczniów - członków SK PCK i pracowników SOSW osobiście złożyła życzenia przedstawicielom służby zdrowia, którzy pracują w naszym Ośrodku. Jednocześnie pragniemy złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka wszystkim pielęgniarkom, ratownikom medycznym, lekarzom i pozostałym pracownikom służby zdrowia.

Szanowni Państwo

Po konsultacjach z  RP i RR od 12.04.2021 r. SOSW w Rydzynie pracuje stacjonarnie w pełnym reżimie sanitarnym.